ÇÖZÜM PAYLAŞIM GRUBU
MENÜ  
  ANA SAYFA
  SLAYT VE SUNUŞLAR
  VİDEOLAR
  KAMERA ŞAKALARI
  İLLÜZYON GÖSTERİLERİ- YENİ
  GRUBUMUZA ÜYE OLUN
  ZEKA SORULARI
  İLGİNÇ WEB SAYFALARI
  FAYDALI LİNKLER
  SANAL BASIN
  SPOR HABERLERİ
  SÜPER LİG PUAN DURUMU
  BEYİN TESTİ
  75 MİLYAR ŞARKI
  İSTANBUL CANLI TRAFİK
  ŞEHİRLERARASI MESAFELER
  İNGİLİZCE ÖĞRENELİM
  İNGİLİZCE SÖZLÜK
  DOĞUM GÜNÜ BULMA
  İLLİZYON - GÖZ YANILMALARI
  BAK ŞAŞIR
  FIKRALAR
  OYUN - BUZ HOKEYİ
  OYUN - ARABA YARIŞI
  OYUN - PACXON
  İLETİŞİM
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
İNGİLİZCE ÖĞRENELİM


Dosyanın  tamamı  300  sayfalık  word  dosyası  olarak  şu adresten  indirilebilir............

http://groups.google.com.tr/group/cozum-paylasim-grubu/files?hl=tr

 

He, She, It...

İngilizce’de her şeyden önce bilinmesi gereken temel kelimeler vardır. Bu kelimeler aynen Türkçe’de olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve “ zamir “ diye adlandırılır.

İlk olarak “şahıs zamirleri“ üzerinde duracağız. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Her zaman cümlenin öznesi (olayı yapan yada yaptıran varlık) konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir işlevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.

      He

    Erkekler için

O

      She

    Kadınlar için

O

      It

    Cansız ve hayvanlar için

O

      We

 

Biz

      You

 

Sen, Siz

      They

 

Onlar

      I

 

Ben

 

His, Her, Its...

İkinci grupta ise zamirlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. İsmin kime ait olduğunu belirterek daha evvel açıkladığımız şahıs zamirlerine (He, She, It, We, You, They, I) ait alt öğeleri başka bir ifade ile bu zamirlerin sahip olduğu bir şeyleri (nesneleri) anlatacağız.

       His

     Erkekler için

Onun

       Her

     Kadınlar içi

Onun

       Its

     Cansız ve hayvanlar için

Onun

       Our

                          

Bizim

       Your

              

Seni, sizin

       Their

                

Onların

       My

                  

Benim

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur.

       His

    + İSİM

       His      book

       Her

       Her     book

       Its

       Its       book

       Our

       Our     book

       Your

       Your    book

       Their

       Their   book

       My

       My      book 

Görüldüğü gibi arkalarına bir isim alarak ismin kime ait olduğunu  belirtirler.

His school

 Onun okulu

His job

 Onun işi

Her pocket

 Onun cebi

Her pen

 Onun kalemi

Our armchair

 Bizim koltuğumuz

Our teacher

 Bizim öğretmenimiz

Your father

 Senin baban

Your car

 Senin araban

Their secretary

 Onların sekreteri

Their house

 Onların evi

My exam

 Benim sınavım

My sister

 Benim kız kardeşim

His, Hers, Mine...

Bu kategoride ise iyelik zamirlerinin isimlerle kullanılarak verdiği anlamları tek kelime ile karşılayan ilgi zamirleri üzerinde duracağız. Örneğin, benim arabamın İngilizce karşılığı “my car” dır. Eğer “benim arabam“ daha evvel cümle içinde kullanılmışsa ikinci cümlede bunu tekrarlamak zorunda değiliz, yani benim arabam yerine “benimki“ diyebiliriz. İşte benimki, seninki, onunki... gibi kelimelere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Dikkat edilirse bu kelimeler durup dururken kullanılamazlar başka bir deyişle bu kelimelerin anlamları daha evvelden bilinmelidirler.

Benim arabam                      yerine   benimki
Onun kitabı                yerine   onunki
Bizim evimiz              yerine   bizimki

      His

    Erkekler için

       Onunki

      Hers

    Kadınlar için

       Onunki

      -----

    Cansız ve hayvanlar için

       ----------

      Ours

 

       Bizimki

      Yours

 

       Seninki, Sizinki

      Theirs

 

       Onlarınki

      Mine

 

       Benimki

 

His school    

    onun okulu

    his

    Onunki

His girl friend

    onun kız arkadaşı

    his

    Onunki

His car

    onun arabası

    his

    Onunki

Her father

    onun babası

    hers

    onunki

Her book

    onun kitabı

    hers

    onunki

Her life

    onun hayatı

    hers

    onunki

Our dog

    bizim köpeğimiz

    ours

    bizimki

Our house

    bizim evimiz

    ours

    bizimki

Our picture

    bizim resmimiz

    ours

    bizimki

Your table

    senin masan

    yours

    seninki

Your teacher

    senin öğretmenin

    yours

    seninki

Your mother

    senin annen

    yours

    seninki

Their flower

    onların çiçeği

    theirs

    onlarınki

Their garden

    onların bahçesi

    theirs

    onlarınki

Their cat

    onların kedisi

    theirs

    onlarınki

My exam

    benim sınavım

    mine

    benimki

My face

    benim suratım

    mine

    benimki

My pen

    benim kalemim

    mine

    benimki

 

Him, Her, Me...

Türkçe’de sık sık karşımıza ismin halleri çıkar (e-a-de-da..) İngilizce’de ismin hallerini göremeyiz. İsmin hallerini almış ve cümle içinde anlam kazanan bazı zamirler vardır. Bunlar Türkçe’ye kulağa hoş geldiği gibi çevrilir. Bu son gurupta bu tip zamirleri inceleyeceğiz.

    Him

    Erkekler için

   Ona,onu,onda, ....

   Her

    Kadınlar için

   Ona,onu,onda, ....

    It

    Cansız ve hay. için

   Ona,onu,onda, ....

    Us

    

   Bize,bizi,bizde, ...

    You

 

   Sana,seni,sende, ...

    Them

 

   Onları,onlara,onlarda, ...

    Me

 

   Bana,beni,bende, ...

Yukarıdaki zamirler ismin tüm halleri için kullanılır. Örneğin “me“ cümle içinde “bana, beni, bende“ anlamları kazanabilir.

Beni sinemaya götür                         Bana bir kalem ver

Örneklerinde altı çizili yerlere “me“ gelir ve Türkçe’ye en uygun çeviri yapılır. Buradaki önemli nokta bu zamirlerin mutlaka S V O N B Y Z formülünde nesne kısmında yer almasıdır. Yani cümlede asla özne konumunda bulunamazlar ve bu tip zamirlerle cümleye başlanamaz.

Aşağıda şu ana kadar incelediğimiz dört grup zamir topluca görülmektedir.

He

O

isH

Onun

His

Onunki

Him

     Ona, onu

She

O

erH

Onun

Hers

Onunki

Her

Ona, onu

It

O

Its

Onun

------

--------

It

Ona, onu

We

Biz

Our

Bizim

Ours

Bizimki

Us

Bize, bizi

You

Sen

Your

Senin

Yours

Seninki

You

Sana, seni

They

Onlar

Their

ınOnlar

Theirs

ınkiOnlar

Them

rı, OnlaraOnla

I

Ben

My

Benim

Mine

Benimki

Me

Bana, ben

 

 

Aşağıdaki boşlukları uygun karşılıkları ile doldurunuz.

Amcam ………my uncle……….

Annemiz

Baban

Bana

Bebekleri

Ben

Beni

Benimki

Biz

Bize

Bizi

Bizimki

Bizimkiler

Büyük çantamız

Cebi

Cesur koruması

Çalışkan kız kardeşim

Çantası

Çirkin sekreteri

Elmas yüzüğün

Eski saati

Etkileyici görüntüsü

Ev adresimiz

Güzel karısı

Güzel ülkemiz

Hatan

Hayatı

Islak elim

İlginç arabası

İlginç hayatın

İşi

Kalemim

Kanepeniz

karısı

Kırmızı arabam

Kırmızı ceketim

Kız arkadaşım

Kirli gömleğim

Kitabı

Kocası

Koltuğumuz

Kuvvetli kolları

Kuyruğu

Küçük evleri

Masaları

Mini eteği

O

Odası

Okulum

Ona

Onlar

Onlara

Onları

Onların başarılı oyunu

Onların kedisi

Onların mutlu günü

Onların sıcak yatakları .

Onlarınki

Onu

Onun altın kolyesi

Onun boş cüzdanı

Onunki

Onunkiler

Oturma odan

Öğretmeni

Pahalı eteğim

Pahalı paltosu

Pahalı yüzüğün

Perdeleri

Resmimiz

Sabırsız babası

Sana

Sen

Seni

Senin gül bahçen

Seninki

Siyah kazağı

Siz

Size

Sizinki

Sobası

Sözlükler

Suratın

Şemsiyesi

Şişman dayıları

Tamir çantası

Tecrübeli öğretmenim

Tehlikeli köpekleri

Tehlikeli sokağımız

Televizyonumuz

Tembel erkek kardeşi

Tembel köpeğimiz

Temiz evimiz

Tuhaf kalemi

Uzun boylu müdürüm

Yağmurluğum

Yakın okulu

Yaramaz kızın

Yavaş spor araban

Yeni kasabaları

Yorgun arkadaşım

Yuvarlak masaları

Zengin amcası

Zengin baban

ÇOĞUL YAPILMA KURALLARI

Bazı isimleri sayabiliriz, bazı isimleri ise sayamayız. Sayılabilen isimler tekil veya çoğul olabilirler ama sayılamayan isimler daima tekildirler.

Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato           ( es ) alarak ,  patatoes , tomatoes

Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox             ( es ) alarak ,  boxes , foxes

Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class         ( es ) alarak ,  glasses , classes

Sonu “ f, fe “ ile biten isimler shelf , knife   ( ves ) alarak ,            shelves , knives

Sonu “ y “ ile biten isimler city, story          ( ies ) alarak , cities , stories

Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler watch, dish          ( es ) alarak ,  watches , dishes

Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce toy, boy           ( s ) alarak ,    toys , boys

“ bir sesli harf “ gelmesi durumunda           ( s ) alarak ,    books , pens
Bunlar dışında kalanlar book, pen

Bir kural eşliğinde formülize edilebilen her şey İngilizce Gramerinde düzenli “ diye adlandırılır. Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çoğul yapılabilen isim kategorileri gösterilmiştir. Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı bilinmek zorunda kalınan kelimeler ise düzensiz “ yapılardır. Aşağıda “ s “ ve türevleri “ ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı bilmek zorunda olduğumuz     “ düzensiz isimler “ yer almaktadır.

Man                adam                          men                adamlar

man                kadın                           women                       kadınlar

Person                        kişi                              people                        kişiler

Foot                ayak                            feet                 ayaklar

Fish                 balık                            fish                  balıklar

Louse              bit                               lice                  bitler

Mouse                        fare                             mice                fareler

Child               çocuk                          children          çocuklar

Tooth             diş                               teeth              dişler

Sheep             koyun                          sheep              koyunlar

Ox                   öküz                            oxen               öküzler

Goose             geyik                           geese              geyikler

This                 bu                               these              bunlar

That                şu                                those              şunlar

Çift olan herşey çoğul sayılır.

Eyes                gözler                         shorts             şort

Jeans               kot pantolon               shoes              ayakkabı

Scissors           makas                         tights              tayt

Overalls          tulum                          pyjamas          pijama

Pants              pantolon                     braces             askı

Glasses            bardak                        binoculars      dürbün

Trousers         pantolon                     spectacles      gözlük

Clippers          kırpma aleti                shears             makas

Tongs              maşa                           pincers                       kerpeten

Sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ ves “ getirildiğini söylemiştik. Bu isimler aşağıdaki gibidir.

Calf                
buzağı                         calves             buzağılar

Half                 yarım                          halves             yarımlar

Wife                kadın eş                      wives              eşler

Self                 kendi                           selves              kendileri

Knife               bıçak                           knives             bıçaklar

Leaf                 yaprak                         leaves             yapraklar

Shelf               raf                               shelves           raflar

Thief               hırsız                           thieves’          hırsızlar

Wolf               kurt                             wolves                        kurtlar

Loaf                somun                         loaves             somunlar

Sheaf              demet                         sheaves          demetler

Yukarıdakiler dışında kalan isimler “f ve fe“ ile bitmelerine rağmen sadece “s“ alarak çoğul yapılır

Safe               
kasa                            safes               kasalar

Belief              inanç                           beliefs             inançlar

Roof                çatı                             roofs               çatılar

Chief               başkan                        chiefs              başkanlar

Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler.

Aborigines                 yerli                police             polis

Archives                     arşiv                remains          kalıntı

Riches                         servet              savings           tasarruf

Cattle                         sığır                 surroundings çevre

Clothes                       çamaşır           thanks                        teşekkür

Outdoors                   dışarısı                        manners         terbiye

Dregs                          tortu                outskirts         civar

Eaves                          saçak               victuals           erzak

Environs                     çevre               goods             mal

Wages                        haftalık maaş

Türkçe’de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce’de sayılamayan isimler.

Advice                                    öğüt                business                    

Baggage                     bagaj               entertainment                      gösteri

Bread                         ekmek             furniture                    mobilya

Money                                   para                grief                            üzüntü

Cash                           nakit                knowledge                 bilgi

Fun                             eğlence           information               bilgi

Homework                 ev işi               mail                            posta

Work                                               news                           haber

‘S

1. Dikkat edilirse daha evvel açıklamaya çalıştığımız iyelik zamirleri (her, his, its, our, your, their, my) isimlerin yerine kullanılmaktadır. Eğer zamirlerin yerine gerçek isimlerini koyar ve yine bir aitlikten söz edersek o zaman “ ‘s “ kullanmak zorunda kalırız ve isimlere “ nin, nın, sinin, sının, sunun, sünün, lık, lik …” gibi anlamlar katar.

His book                           Tom’s book                        Her cat                                   Linda’s cat     
Ayşe’s camera - Ayşe’nin kamerası
Suzan’s father - Suzan’ın babası                                                                                              Turkey’s population - Türkiye’nin nüfusu

George’s school - George’un okulu

Celal’s table - Celal’in masası

My brother’s car - Babamın arabası

Her sister’s house - Kız kardeşinin evi

Lane’s party - Jane’nin partisi

Mr. Smith’s wife - Bay Smith’in eşi

Linda’s bag - Linda’nın çantası
Today’s news - Bu günkü haberler
The school’s door - Okulun kapısı
The book’s page - Kitabın sayfası

The cat’s milk - Kedinin sütü
Yesterday’s newspaper - Dünkü gazete
Next year’s plan - Gelecek yılki plan
Last week’s match - Geçen haftanın maçı
Uncle Tom’s house - Tom amcanın evi

Mahmut the second’s reign - II Mahmut’un tahtı
The minister’s old advisor - Bakanın eski danışmanı
The government’s decision - Hükümetin kararı

2. Çoğul ismlerin sonları “ s “ ile bittiği için ‘s kullanılmaz onun yerine ‘ getirilir.

The chairs’ colour - Sandalyelerin rengi
The students’ books - Öğrencilerin kitapları
The girls’ bags - Kızların çantaları

The teachers’ addresses - Öğretmenlerin adresleri

The Turks’ proposals - Türklerin teklifleri

 

3. Çift isimli durumlarda ikinci isme ‘s getirilir.

 

Tom and Linda’s father - Tom ve Linda’nın babası
Ayşe and Ahmet’s school - Ayşe ve Ahmet’in okulu
George and Ann’s ball           - George ve çocukların topu

4. Sonu “ z “ okunuşu ile biten veya Latince kökenli olan isimlerde ‘ kullanılır.

 

Humphrey’s’ films - Humphreys’in filmleri

Dickens’ novels - Dickens’ın romanları

Keats’ poems - Keats’ın şiirleri

Johnson’s’ method - Johnson’un metodu
Socrates’ illness - Socrates’in hastalığı

5. İsimlerde ölçü, zaman, yer belirttiğinde “ lik-lık “ anlamları kazanabilirler.

 

ÇÖZÜM PETROL ENDÜSTRİYEL YAĞLAR  
 

 
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Copyrigt 2009 - Çözüm Paylaşım Grubu

web sites

http://çö Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! diziler Site-ekle.gen.tr Web Rehberiniz!!
Zirve100 Toplist
Zirve100 Site istatistikleri
Zirve100 Toplist
Erken Rezervasyon TurkeyRank.Com - TurkeyRank-Pagerank Servisi Gulet Charter Otel Yorumları Php kodlar Eskişehir Tags Area Link Ekle Tatil Dizayn Türkçe Dizin Tekne Kiralama Turkey Hotels Ferry Boat Turkey Otel Dizini